Behöver du hjälp med riskanalys eller CE-märkning?

Tillsammans med Er utför vi riskanalys på befintlig eller ny utrustning. En bedömning görs av riskerna med produkten, maskinen eller anläggningen i enlighet med de direktiv och krav som finns.

Allt dokumenteras i CEDOC och i nästa steg kan vi även hjälpa till med en plan för åtgärder och genomförandet av dessa för att skapa en säker arbetsplats och utföra en fullständig CE-märkning.