Adress

BRA Automation AB | Malmövägen 12, SE-331 42 VÄRNAMO

Kontakt

+46 (0)370-37 47 70

Projektledning

Linda Lundquist

CE-märkning/Riskanalys

+46 (0)370-34 72 81

linda@braautomation.se

Lars Nordqvist

Projektledare/Teknisk försäljning

+46 (0)370-33 46 43

lars@braautomation.se