Adress

BRA Automation AB | Ringvägen 38, SE-331 32 VÄRNAMO

Kontakt

+46 (0)370-37 47 70

Projektledning

Linda Lundquist

Platschef

+46 (0)370-34 72 81

linda@braautomation.se

Henrik Andersson

Teknisk försäljning

+46 (0)370-34 74 34

henrik@braautomation.se